ŠTAMPAJ! | ODUSTANI...

Strip

Robusto 04

Wostok i kompanija, 8. novembar 2004.
Krpelj 167